top of page

BİZ

KOZMİK BİRLİKTELİK

Gulbaba Music & Ata Mert Productions'ın ortak yapımı olan Sound Ports İstanbul, Kültür, Sanat ve müzik alanında yaratıcılığa dayalı bir çatı oluşturmak amacıyla 2016 yılından bu yana ilerlemektedir.

 

Sound Ports İstanbul, şehir ve alt kültürlere, disiplinler arası ve kültürlerarası alışverişe, pozitif insanlara ve pozitif düşünceye adanmış bir müzik, sanat ve kültür festivalidir.

MANİFESTO

KOZMİK BİRLİKTELİK

Neden şehre ve şehrin alt kültürlerine adanmış bir festivaliz?

Çünkü bu şehir bizim yaşam alanımız. Bu şehir, bu şehrin sokakları, mekanları, müzisyenleri, sanatçıları, düşünürleri ve uygulayıcıları bizleri besliyor; birbirinden besleniyor. Yaratıcı kalmak için besin kaynaklarımızı çoklamak, her birini görünür kılmak istiyoruz.

 

Neden disiplinler ve kültürlerarası paylaşımlara adanmış bir festivaliz?

Çünkü “ben yaptım oldu” demiyoruz. Tek tip düşünme, tek tip üretim ve rekabetin yerine birbirimizden daha çok destek ve ilham aldığımız alanlar, imkanlar yaratıyoruz. İnsanların ifadesinde daha rahat olduğu bir çatı olma peşindeyiz.

 

Neden olumlu insanlar ve pozitif düşünce?

Çünkü günümüzde hepimizin ihtiyacı olan yegane şey pozitif olabilmek. Birbirimizi duyabileceğimiz, dinleyebileceğimiz, görebileceğimiz, izleyebileceğimiz işler etrafında bir araya gelmek istiyoruz. Pozitif düşünce temelinde birbirimizi ve yenilikleri keşfetmeyi istiyoruz.

 

Peki niye bağımsızız?

Çünkü ifademizde serbest olmak istiyoruz. Kültür, sanat ve müzik alanındaki seçkilerde daha geniş alana yayılabilmek; farklı insanlara ve düşüncelere yer açmak; keşfedebilir kalmak bağımsız olma kültüründen geçiyor.

 

Neden sanat? Neden kültür? Neden müzik?

Çünkü birbirinden ayrılmayan, bizi biz yapan ve hayata bağlayan elementler. Hayat ile bağımızı güçlendirmek için sanat, kültür ve müziğin paylaşıldığı, yeniden anlamlandırıldığı ve üretildiği alanların artmasını istiyoruz.

Sound Ports İstanbul yolunun bir vesile ile kesiştiği herkesi beslemek ve onlardan beslenmek istiyor. Yolumuzun kesişmesi için de kültür, sanat ve müzik evreninden farklı farklı içerikler ile programımız her sene evriliyor. Her sene festivali tasarlamanın ve hayata geçirmenin heyecanını yaşıyor; bu heyecanı paylaşarak çoğaltmak istiyoruz.

SOUND PORTS 2019

Cosmic Unity

8-9-10 November, 2019

Gülbabamusic ve Atamert Productions olarak 4. edisyonunu düzenlediğimiz Sound Ports bu sene, 8 - 9 - 10 Kasım’da Kadıköy sokaklarına yayılıyor!  Kendine Has desteğiyle, Kadıköy Sahne, Moda Sahnesi, Arkaoda mekan partnerliğinde gerçekleşecek festivalimizde “Kozmik Birliktelik” ile bir araya geliyoruz. 

Sound Ports 2019 Cosmic Unity | Aftermovie
Play Video

SOUND PORTS 2018

Empower One Another,

13-14 October, 2018

Sound Ports İstanbul'un üçüncüsü Kendine Has desteğiyle ve Babylon, Bomontiada Avlu, ATÖLYE ve Bomontiada Alt’ın mekan partnerliğinde 13 ve 14 Ekim’de gün boyu süren festivalimiz “Empower One Another” teması altında gerçekleşti.

Empower One Another teması ile yaratıcı endüstrilerin farklı kollarına ve alt kültürlerine yer vererek çok sesliliği kutladık. Festival, çok sesliliğe alan açarak insanların birbirini dinlediği, duyduğu, paylaştığı ve birbirinden güç aldığı bir deneyim yaşama ve yaşatma fırsatı buldu.